Čo je to ready made a.s. a na čo si dať pozor pri jej kúpe

3. December 2018
Predaj a kúpa spoločností

Akciová spoločnosť je ideálna právna forma pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti. Medzi jej výhody patrí aj nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partnerov, neobmedzený počet akcionárov, čiastočná anonymita akcionárov spoločnosti, lepšie možnosti pre poskytnutie úverov zo strany finančných inštitúcií, väčší priestor na získanie prostriedkov pre investovanie prostredníctvom emisie akcií, a pod. Práve z uvedených dôvodov značne narastá počet založených a.s.. V dnešnom článku si povieme viac o výhodách tzv. ready made a.s. a na čo si dať pozor pri kúpe takejto pred-založenej akciovej spoločnosti. 

1. Kedy podnikať prostredníctvom akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je ideálnou formou podnikania pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti. Táto forma podnikania má väčší priestor na získanie prostriedkov pre investovanie prostredníctvom emisie akcií. Vzhľadom na väčšiu finančnú, administratívnu a personálnu náročnosť všeobecne platí, že podnikateľ by mal nad akciovou spoločnosťou začať uvažovať v čase, keď jeho podnik dosiahne istú veľkosť respektíve keď pripravuje projekt kde sa predpokladajú vysoké investície od množstva akcionárov. 

V súčasnosti sa však v našej praxi stretávame s dopytom po založení akciových spoločností či odkúpení ready made akciových spoločností aj u stredných či menších podnikateľov napríklad za účelom zvýšenia prestíže v očiach obchodných partnerov, klientov či bánk alebo za účelom dosiahnutia anonymity. 

Najväčšie výhody akciovej spoločnosti sú: 

 1. Čiastočná anonymita akcionárov
 2. Neobmedzený počet akcionárov
 3. Väčší priestor na získanie finančných prostriedkov emisiou akcií 
 4. Image silného a stabilného partnera 
 5. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti


Viac o výhodách a nevýhodách akciovej spoločnosti nájdete v samostatnom článku na našom blogu

2. Čo je to ready made akciová spoločnosť

V prípade, že ste sa rozhodli podnikať prostredníctvom akciovej spoločnosti, môžete novú a.s. buď klasicky založiť alebo kúpiť už predzaloženú tzv. ready made a.s.. Postup založenia akciovej spoločnosti, ktorý sme popísali v tomto článku, je v niektorých prípadoch príliš zdĺhavý, vyžaduje si disponovaním a vkladaním základného imania 25 000€ správcovi vkladu a jeho následné prevody v banke - skrátka, mnohým podnikateľom dnes nevyhovuje. Práve z toho dôvodu naša spoločnosť ako jedna z mála poskytuje službu predaja tzv predzaložených ready made a.s.. Ready made a. s. je spoločnosť riadne založená a zapísaná do obchodného registra, ktorá má splatené základné imanie v celom rozsahu, pridelené IČO aj DIČ. Ready made a. s. je založená za účelom ďalšieho predaja, od svojho vzniku do predaja nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.        

Základná charakteristika ready made akciových spoločností je nasledovná: 

 • Sú riadne zapísané v obchodnom registri - majú pridelené IČO,
 • sú registrované pre daň z príjmov - majú pridelené DIČ,
 • zmluvne garantujeme, že nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky,
 • základné imanie 25 000 € majú splatené v plnom rozsahu na účte v banke
 • nevykonávali žiadnu ekonomickú aktivitu,
 • sú pripravené na rýchly prevod, spravidla do 24 hodín sa dá predaj zorganizovať,
 • dokumenty k ich predaju pripravujú partnerské advokátske kancelárie

3. Výhody ready made a.s.

Najväčšou výhodou nákupu ready made spoločnosti je úspora času.  Štandardné založenie akciovej spoločnosti totiž trvá v priemere asi 3 týždne a na následnú registráciu k dani z príjmov právnickej osoby má DÚ ďalších 30 dní. Priemerné založenie a.s. spolu s pridelením DIČ tak trvá priemerne 5-6 týždňov. To je pomerne dlhá doba, ktorú nemá k dispozícii každý podnikateľ. V prípade že sa rozhodnete pre kúpu ready made a.s., táto spoločnosť bude vaša už v priebehu 12- 36 hodín  (v prípade a. s. zápisnica z valného zhromaždenia musí mať formu notárskej zápisnice, čiže v tomto prípade je potrebná aj súčinnosť notára). Štatutárnym orgánom - predsedom predstavenstva ready made akciovej spoločnosti sa stávate na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Následný zápis zmien do obchodného registra má už len deklaratórny účinok a preto vznik vašej funkcie štatutárneho orgánu v spoločnosti bude zapísaný do obchodného registra ku dňu vymenovania valným zhromaždením. 

V spoločnosti sa uskutočnia podľa vašich požiadaviek príslušné zmeny (zmena predsedu predstavenstva, zmena členov dozornej rady, zmena akcionára, sídla, obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, a pod.). Akcionárom sa stávate už na základe zmluvy o kúpe akcií, rubopisovaním a odovzdaním akcií a zápisu do zoznamu akcionárov, kým pri ready made s. r. o. sa stávate spoločníkom až zápisom do obchodného registra. Na rozdiel od nadobudnutia obchodného podielu v readymade s. r. o., v prípade nadobudnutia akcií v ready made a. s. súd neskúma, či máte nedoplatok na daňovom úrade.

Ďalšia výhoda ready made a. s. spočíva v tom, že nemusíte disponovať s čiastkou 25.000 € tvoriacou základné imanie. 

4. Na čo si dať pozor pri kúpe ready made a.s.

 • Je dôležité, aby ste ready made kupovali od etablovanej spoločnosti, ktorá je spoľahlivá, pôsobí už dlhšie na tomto trhu, má určitú históriu a dobré referencie od spokojných zákazníkov. Takisto je dôležitá podpora právnikov, najmä advokátov aj účtovníkov, reálna kancelária so zázemím. V tomto segmente sa neoplatí riskovať a hlavne nie kvôli podozrivo nízkej cene.
 • Seriózna spoločnosť bude od vás požadovať aspoň jedno osobné stretnutie, na ktorom sa budete môcť reálne presvedčiť o kvalite poskytnutých služieb (napr. zabezpečenie prítomnosti notára pri podpise dokumentov...). Preferovanie podpisovania na diaľku vypovedá skôr o neserióznosti spoločnosti.
 • Preberací protokol by mal byť pri kúpe ready made samozrejmosťou, pretože tak máte k dispozícii potvrdenie o odovzdaných dokumentoch a iných dokladoch a neskôr sa tak vyhnete zbytočným problémom.
 • Je nevyhnutné si tiež preveriť, či spoločnosť, od ktorej ready made kupujete, poskytuje k tejto kúpe aj nejaké garancie, ako napríklad garanciu neexistencie záväzkov, daňových nedoplatkov.
 • Ďalšou samozrejmosťou by mala byť príprava dokumentov právnikom. Jednak to vypovedá o kvalite a profesionalite firmy, a máte zároveň aj istotu, že dokumenty sú pripravené na odbornej úrovni a v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Keďže sa jedná o prevod akcií, čo je komplikovaná právna problematika, mala by byť riešená prostredníctvom právnika s korporátnou praxou. Vzhľadom na oprávnenie poskytovať právne služby, ako aj povinné poistenie za zodpovednosť za škody spôsobené výkonom povolania, by mala korporátne dokumenty pripravovať advokátska kancelária. Vykonanie samotného zápisu do obchodného registra ešte neznamená, že práca a prevod akcií v spoločnosti je vykonaný po právnej stránke perfektne a celkom bezchybne. 

Aktuálna ponuka ready made a.s.

Zaujala vás možnosť kúpiť už predzaloženú akciovú spoločnosť? Prečítajte si viac o tejto službe, cenách ready made a.s. a referencie spokojných klientov a partnerov.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. R. Sc.

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností