Odpredaj firmy, ktorá je platiteľom DPH je jednou z možností ako ukončiť podnikanie a vyhnúť sa plateniu daňových licencií. Ak vlastníte spoločnosť, ktorá nie je platiteľom DPH čítajte aké máte možnosti TU.

Odpredaj firmy, ktorá je platiteľom DPH

Hlavnou výhodou odpredaja firmy proti iným formám ukončenia podnikania (likvidácia, návrh na zrušenie, zlúčenie či výmaz ex offo) je, že za túto službu nemusíte platiť. Dokonca ak je firma dostatočne zaujímavá môžete za ňu získať i finančnú odmenu.

Treba si však uvedomiť, že na ďalší predaj sú zaujímavé len 100 % čisté spoločnosti, s riadne vedeným účtovníctvo, transparentným vedením firmy a históriou. Vašu spoločnosť si preveríme účtovným a právnym auditom a ak je všetko v poriadku zaradíme ju do ponuky firiem – platiteľov DPH určených na ďaľší predaj. Pri audite taktiež sledujeme ďalšie aspekty tak, aby ten, kto kúpi Vašu spoločnosť mal čo najmenšie možné riziko a bol maximálne chránený.

M2B v mediách

Prečo osloviť M2 Business - lebo máme výsledky

Sprostredkovanie predaja starších firiem s DPH registráciou zastrešujeme od roku 2011. Počas tohto obdobia sme zabezpečili predaj viac ako sto firiem, ktorých referencie máme tranparentne uvedené na webstránke.

Nie sme iba v pozícii „sprostredkovateľského miesta, burzy firiem“, ale zároveň zastrešujeme celý proces predaja spoločnosti. Účelom je pomôcť Vám ukončiť podnikanie a kupujúcemu získať čistú firmu, ktorej pridanou hodnotou je už platiteľstvo DPH.

Našou úlohou je zrealizovať obchod objektívne, teda obe strany obchodu majú rovnaké postavenie. Kupujúci dostáva záruky, že spoločnosť je „čistá“. Predávajúci zodpovedá a ručí osobne za stav spoločnosti, účtovníctvo a všetko, čo sa v nej udialo. Kupujúci zároveň svojej protistrane garantuje, že menom kupovanej spoločnosti bude podnikať v súlade s právom. Snažíme sa tak o elimináciu rizika pri kúpe staršej firmy na minimum.

Máte otázky k službe odpraju firmy, ktorá je platiteľom DPH?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

Čo o nás hovoria naši klienti

Vybrané referencie

Mám záujem o službu Odpredaj firmy, ktorá je platiteľom DPH.

Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.