Predaj ready made a.s.

18. Marec 2015
Predaj a kúpa spoločností

Kedy je vhodné uvažovať o podnikaní formou akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je ideálna právna forma pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti. Medzi jej výhody patrí aj nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partnerov, neobmedzený počet akcionárov, anonymita akcionárov spoločnosti, lepšie možnosti pre poskytnutie úverov zo strany finančných inštitúcií, väčší priestor na získanie prostriedkov pre investovanie prostredníctvom emisie akcií, a pod. Práve z uvedených dôvodov značne narastá počet založených a.s.

V prípade, že ste sa rozhodli podnikať v tejto právnej forme, sú tri možnosti ako sa stať akcionárom (majiteľom) a predsedom predstavenstva:

 1. Založenie novej a. s.  
 2. Kúpa tzv. novej ready made a. s.
 3. Kúpa staršej a.s. s históriou a registráciou k DPH.

Pravdepodobne najväčšou nevýhodou akciovej spoločnosti je vysoké základné imanie (25.000,- EUR), ktoré v zmysle platnej právnej úpravy treba splatiť na účet v banke. Riešením je kúpa tzv. ready made a. s., ktorá už má splatené základné imanie v celom rozsahu.

Čo je to vlastne ready made a. s. a aké sú jej výhody?

Ready made a. s. je spoločnosť riadne založená a zapísaná do obchodného registra, ktorá má splatené základné imanie v celom rozsahu, pridelené IČO aj DIČ. Ready made a. s. je založená za účelom ďalšieho predaja, od svojho vzniku do predaja nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.       

Druhou najväčšou výhodou ready made spoločnosti je úspora času, nakoľko založenie a. s. trvá v priemere asi 3 týždne (následná registrácia k dani z príjmov právnickej osoby trvá 30 dní), kým v prípade, že sa rozhodnete pre kúpu takejto spoločnosti, ready made je Vaša už v priebehu niekoľkých hodín (v prípade a. s. zápisnica z valného zhromaždenia musí mať formu notárskej zápisnice, čiže v tomto prípade je potrebná aj súčinnosť notára). Štatutárnym orgánom - predsedom predstavenstva ready made akciovej spoločnosti sa stávate na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Následný zápis zmien do obchodného registra má už len deklaratórny účinok a preto vznik Vašej funkcie štatutárneho orgánu v spoločnosti bude zapísaný do obchodného registra ku dňu vymenovania valným zhromaždením. V spoločnosti sa uskutočnia podľa Vašich požiadaviek príslušné zmeny (zmena predsedu predstavenstva, zmena členov dozornej rady, zmena akcionára, sídla, obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, a pod.). Akcionárom sa stávate už na základe zmluvy o kúpe akcií, rubopisovaním akcií a zápisu do zoznamu akcionárov, kým pri ready made s. r. o. sa stávate spoločníkom až zápisom do obchodného registra. Na rozdiel od nadobudnutia obchodného podielu v readymade s. r. o., v prípade nadobudnutia akcií v ready made a. s. nie je potrebné predložiť registrovému súdu súhlas správcu dane.

Výhoda ready made spoločnosti teda spočíva v tom, že nemusíte disponovať s čiastkou 25.000,- EUR tvoriacou základné imanie a otvárať v banke účet za účelom splatenia základného imania. Ďalšou výhodou kúpy ready made spoločnosti je predovšetkým úspora času, keďže odo dňa podpísania potrebných dokumentov, môžete podnikať, resp. zaväzovať spoločnosť, podpisovať zmluvy, vystavovať faktúry, a pod., nakoľko máte v rukách hotovú spoločnosť, ktorej ste predsedom predstavenstva odo dňa vymenovania valným zhromaždením.

Na čo si dať pozor pri kúpe ready made spoločnosti

-          Je dôležité, aby ste ready made kupovali od etablovanej firmy, ktorá je spoľahlivá, pôsobí už dlhšie na tomto trhu, má určitú históriu a dobré referencie od spokojných zákazníkov. Tak isto je dôležitá podpora právnikov, najmä advokátov aj účtovníkov, reálna kancelária so zázemím. V tomto segmente sa neoplatí riskovať a hlavne nie kvôli podozrivo nízkej cene.

-          Seriózna spoločnosť bude od Vás požadovať aspoň jedno osobné stretnutie, na ktorom sa budete môcť reálne presvedčiť o kvalite poskytnutých služieb (napr. zabezpečenie prítomnosti notára pri podpise dokumentov...). Preferovanie podpisovania na diaľku vypovedá skôr o neserióznosti spoločnosti.

-           Preberací protokol by mal byť pri kúpe ready made samozrejmosťou, pretože tak máte k dispozícii potvrdenie o odovzdaných dokumentoch a iných dokladoch a neskôr sa tak vyhnete zbytočným naťahovačkám a problémom s tým súvisiacich.

-           Je nevyhnutné si tiež preveriť, či spoločnosť, od ktorej ready made kupujete, poskytuje k tejto kúpe aj nejaké garancie, ako napríklad garanciu spätného prepisu spoločnosti do určitej doby.

-           Ďalšou samozrejmosťou by mala byť príprava dokumentov právnikom. Jednak to vypovedá o kvalite a profesionalite firmy, a máte zároveň aj istotu, že dokumenty sú pripravené na odbornej úrovni a v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Keďže sa jedná o prevod akcií, čo je komplikovaná právna problematika, mala by byť riešená prostredníctvom právnika s korporátnou praxou. Vzhľadom na oprávnenie poskytovať právne služby, ako aj povinné poistenie za zodpovednosť za škody spôsobené výkonom povolania, by mala korporátne dokumenty pripravovať advokátska kancelária. Vykonanie samotného zápisu do obchodného registra ešte neznamená, že práca a prevod akcií v spoločnosti je vykonaný po právnej stránke perfektne a celkom bezchybne. Prevod akcií nie je žiadnou banalitou, a rozhone nie je až takou formalitou ako sa na prvý pohľad môže zdať. Samozrejme, hlbšie informácie, súvislosti a právne riziká sa nemožno dozvedieť z formulárov a diskusií na internete.

Postupnosť krokov: Ako prebieha proces predaja ready made a.s.

V prípade, že sa rozhodnete využiť našu službu „predaj ready made a.s.“ (inak v ponuke máme aj predaj ready made s.r.o., resp. ready made európske akciové spoločnosti ako jediná firma v SR ), tak v takom prípade je proces predaja zastrešovaný našou spoločnosťou nasledovný: 

 1. Výber firmy z našej ponuky.Vyberiete si firmu z našej aktuálnej ponuky ready made firiem a rezervujete si ju online alebo ideálne telefonicky na tel. čísle: 0221 029 980. Výhodou telefonickej objednávky je okamžité zodpovedanie Vašich prípadných otázok. Rovno si môžete i dohodnúť termín stretnutia a nemusíte tak čakať na náš spätný kontakt.  
 2. Ozveme sa Vám telefonicky a dohodneme ďalší postup. Rezervácia je bezplatná na 24 hodín, resp. v závislosti od počtu firiem skladom. V prípade, ak nedôjde k podpisu dokumentov v lehote 24 hodín z dôvodu, že si ešte potrebujete objasniť nejaké záležitosti týkajúce sa spoločnosti alebo si jednoducho nevieme dohodnúť bližší spoločný termín, zložíte na náš účet na základe rezervačnej zmluvy zálohu vo výške 500,- EUR, aby sme mali istotu, že o spoločnosť máte vážny záujem.
 3. Po záväznej rezervácii nám dodáte údaje, ktoré chcete v ready made zmeniť. Samozrejmosťou je zmena akcionára, členov dozornej rady a predsedu predstavenstva. Ak si klient želá, zabezpečíme tiež zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetov podnikania. Keby ste mali nejaké špecifické požiadavky na zmenu stanov po konzultácii s našim právnikom, nie je problém ich po dohode zapracovať a zmeniť.
 4. Spolupracujúca advokátska kancelária pripraví všetky dokumenty potrebné k prevodu spoločnosti, akými sú napríklad: zápisnica z valného zhromaždenia (rozhodnutie jediného akcionára), ktorá sa pripravuje v spolupráci s notárom (pri podpise dokumentov zabezpečíme aj prítomnosť tohto notára), zmluva o kúpe akcií, úplné znenie stanov listiny so zapracovanými zmenami a ostatné súvisiace dokumenty, pričom samozrejmosťou je aj preberací protokol.
 5. Osobné stretnutie a podpis dokumentov – dokumenty k prevodu spoločnosti sa podpisujú v prítomnosti notára v našej kancelárii. Po tomto stretnutí už máte v rukách dokumenty, použitím ktorých viete preukázať, že môžete oprávnene konať v mene spoločnosti, a odovzdáme Vám tiež živnostenské oprávnenie a osvedčenie o pridelení DIČ.
 6. Zápis zmien do obchodného registra. Spolupracujúca advokátska kancelária podá návrh na obchodný register a zabezpečí prepis spoločnosti v obchodnom registri. Následne Vám odovzdáme výpis z obchodného registra a potvrdenie o vykonaní zápisu a oznámime zmeny v spoločnosti na daňovom úrade.

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť aj pečiatku, návrh loga, vizitiek a máme aj účtovnú kanceláriu, ktorá Vám zabezpečí vedenie podvojného účtovníctva a mzdovej agendy na profesionálnej úrovni.

Prečo kúpiť ready made a.s. od M2 Business: 

 • Široké portfólio slovenských firiem na výber - platelia i neplatitelia DPH, staršie, novšie spoločnosti, s.r.o., a.s., SE spoločnosti v ponuke.
 • Portfólio zahraničných spoločností - predávame české, maďarské i poľské spoločnosti.
 • Inovujeme - ako prvá čisto slovenská spoločnosť sme začali predávať firmy registrované k DPH, ako i akciové a európske spoločnosti.
 • Garantujeme čistotu spoločností v zmluve o prevode obchodného podielu - v prípade záujmu i notárskou zápisnicou na fyzické osoby.
 • Sme overená spoločnosť: na trhu pôsobíme od roku 2008 s výsledkom viac ako 500 predaných firiem a celkovo viac ako 2500 spokojných klientov.
 • Publikujeme články a zodpovedáme na otázky novinárov z renomovaných médií, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny alebo server podnikam.sk, ktoré pracujú len s overenými a kvalitnými spoločnosťami.
 • Široké portfólio doplnkových služieb: virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, výroba loga a pečiatky, právne poradenstvo - všetko na jednom mieste.

Aktuálna ponuka ready made akciových spoločností 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností